Andelsboligforeningen af 1981

Vester Altanvej 32

Dokumenter

Downloadservice

 

 

Vi bestræber os på at gøre foreningens dokumenter tilgængelige digitalt. Klik på nedenstående link for at komme til oversigt over mulige downloads

 

Vedtægter

Her kan du læse foreningens vedtægter

 

 

"I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. § 14. Forslaget anføres som note til årsrapporten."

 

Læs mere her

Ny i foreningen

Velkommen!

 

 

På disse sidder kan du læse om vores husorden og de fælles arrangementer

 

Godt at vide om foreningen